Patron Szkoły

Szkoła Podstawowa w Broniewicach nosi imię Janusza Korczaka. Imię patrona nadano szkole na mocy 
Uchwały Nr XXI-135/2005r. Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Broniewicach. Uroczystość nadania imienia odbyła się w dniu 9 maja 2005 roku. Tego dnia szkoła otrzymała również sztandar ufundowany przez sponsorów i lokalną społeczność. 

 


Jesteśmy dumni, że możemy nosić imię tak wielkiego człowieka, pedagoga i wielkiego miłośnika dzieci. Jest to dla nas zaszczyt, ale też wyzwanie, aby idee korczakowskie wcielać w życie w codziennej pracy. Staramy się poznawać naszego Patrona i go naśladować.

Janusz Korczak był prekursorem walki o prawa dziecka. Zwracał szczególną uwagę na nierównoprawną pozycję dzieci w społeczeństwie, ich niewolniczą zależność od dorosłych. Domagał się uznania dziecka za pełnowartościowego człowieka od chwili narodzin i na każdym etapie swego istnienia. Uważał, że dziecko ma prawo być sobą, być takim, jakim jest. Uznanie autonomii i godności dziecka było wg niego sprawą priorytetową.Przeciwstawiał się rozpowszechnianej w ówczesnej praktyce pedagogicznej „wpajaniu dyscypliny”, wykluczał kary cielesne, potępiał praktyki zawstydzania dziecka. Proponował system zachęt i trzy zasady wychowawcze: współgospodarzenie, współzarządzanie oraz oddziaływanie opinii społecznej, które realizował przez organizowanie sklepików szkolnych, gazetek, kółek zainteresowań, dziecięcego samorządu oraz sądów koleżeńskich, rozstrzygających konflikty i zatargi, a zarazem uczących odpowiedzialności i empatii. Wspierał wysiłek dzieci związany z samodoskonaleniem stosując różnego rodzaju zachęty, np. ceremoniał rannego wstawania, uroczyste wyprawianie do szkoły, konkursy życzliwości, przedstawienia teatralne.

Posiadał znakomite wyczucie psychiki dziecięcej, przejawiał postawę pełną szacunku i zaufania dla swoich małych przyjaciół. Wiele trzeba było się wyrzec i wiele poświęcić, by w tak szczególny sposób odnaleźć powołanie w swoim życiu.

Ojciec Święty Jan Paweł II stwierdził, że Korczak dla dzisiejszego świata jest symbolem religii i moralności. Służba Bogu była dla niego najwyższą wartością, a wypełniał ją poprzez służbę człowiekowi jako dobru najwyższemu. W służbie dzieciom odkrył swoje powołanie i pozostał wierny do ostatnich dni życia.

Janusz Korczak pozostał na zawsze w pamięci ludzkiej człowiekiem wielkiego umysłu i dobroci. Był znakomitym pedagogiem, praktykiem, teoretykiem wychowania, autorem książek dla dzieci, lekarzem, dramaturgiem i społecznikiem.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
    Broniewice 3
    88-160 Janikowo
  • 52-3514451